Olsby Gård

Se her om byggeplaner styret utreder og innsamlingen på spleis.no:

olsby_for_skoleklasser_liten_forsideOlsby gård for skoleklasser

Aktivitetskalender for Olsby 2021

22. april – 24. april: DUGNAD info: ente.daan@gmail.com / 484 43 975.

Vi begynner å rive nedre fuglebur og vognskjulet. Vi forbereder malesesongen der hvor vi slapp i fjor!

Lørdag 24. april: Menneskevielsens handling og Barnehandling (kl.10.00 og kl.11.00) Med bål, kaffe/kake, sang og fortelling!

20. mai – 22. mai: DUGNAD info: ente.daan@gmail.com / 484 43 975.

Lørdag 22. mai: Menneskevielsens handling og Barnehandling (kl.10.00 og kl.11.00) Med bål, kaffe/kake, sang og fortelling!

17. juni – 19. juni: DUGNAD info: ente.daan@gmail.com / 484 43 975.

Lørdag 19. juni: Menneskevielsens handling og Barnehandling (kl.10.00 og kl.11.00) Med bål, kaffe/kake, sang og fortelling! 

30. juni – 7. juli: BARNELEIR (forberedelser f.o.m. 25. juni )
Vi ønsker velkommen til sommerleir 2021 for barn i alderen 9 til 14 år. 
Lederne på leiren er ungdommer og de fleste av dem har selv vært barn på leir.
Barna blir delt inn i grupper etter alder. De voksne lederne sørger for mat og renhold.
Dagene fylles med sang og lek, samlinger med fortelling, praktiske oppgaver og
turer. Nye vennskap knyttes og gamle vennskap fornyes.
Prisen for leiren er 2500,- pr barn. Moderasjon kan gis. Reisen til Olsby må dekkes
selv.
For nærmere opplysninger og påmelding:
Siri Schultze-Florey, 47600635, siris-f@hotmail.com.

9. juli – 18. juli: UNGDOMSLEIR
For påmelding og info, kontakt Daan Ente, ente.daan@gmail.com / 484 43 975

Se vedlagde brosjyre for ungdomsleir 2021:


13. AUGUST-15. AUGUST: KONFIRMANTLEIR