Olsby Gård

olsby_for_skoleklasser_liten_forside

Olsby gård for skoleklasser(opens in a new tabb

HER LIGGER TEGNINGER FOR DE PLANLAGDE OVERNATTINGSHYTTER:


AKTIVITETSKALENDER FOR OLSBY GÅRD 2023

Søndag 22. januar: MENIGHETSDAG Hamar og Mjøsområdet

Menneskevielsenshandling kl. 10.00 og barnehandling kl.11.00 (på Vardebergvegen 474, Tangen!)

Søndag 26. februar: MENIGHETSDAG Hamar og MJøsområdet (og DUGNAD!)

Menneskevielsenshandling kl.10.00 og barnehandling kl.11.00

Søndag 26.mars: MENIGHETSDAG Hamar og Mjøsområdet (og DUGNAD!)

Menneskevielsenshandling kl.10.00 og barnehandling kl.11.00

2.-7. april: STILLE UKE RETREAT

Med Elisabeth Sykora og Markus Schulze-Florey. Info hos Elisabeth, tel. 413 47 335

13.-16. april: KONFIRMANTLEIR

Onsdag 28. juni- torsdag 6. juli: BARNELEIR

Det ønskes velkommen til sommerleir 2023 for barn i alderen 9 til 14 år. Lederne på leiren er ungdommer og de fleste av dem har selv vært på leir. Barna blir delt inn i grupper etter alder. De voksne lederne sørger for mat og renhold. Dagene fylles med sang og lek, samlinger med fortelling, praktiske oppgaver og turer. Nye vennskap knyttes og gamle vennskap fornyes. Prisen for leiren er 3000,- per barn. Moderasjon kan gis. Reisen til Olsby må dekkes selv.

For nærmere opplysninger og påmelding: Siri Schulze-Florey, 476 00 635/ siris-f@hotmail.com

Lørdag 8.- Mandag 17. juli: UNGDOMSLEIR

For påmelding og info, kontakt:

Daan Ente, 484 43 975/ ente.daan@gmail.com

Svenn Olav Kalvø, 917 33 333/ svennolav@gmail.com

Se brosjyre for ungdomsleir 2023:

12.-15.. oktober: KONFIRMANTLEIR