Olsby Gård

Se her om byggeplaner styret utreder:

olsby_for_skoleklasser_liten_forside

Olsby gård for skoleklasser

AKTIVITETSKALENDER FOR OLSBY GÅRD 2022


17.-20.mars: DUGNAD. Info 484 43 975/ ente.daan@gmail.com

DUGNADEN UTTGÅR

Søndag 20. mars: MENIGHETSDAG Hamar og Mjøsområdet-

Menneskevielsenshandling kl. 10.00 og barnehandling kl.11.00, på Vardebergvegen 474, Tangen!

1.-3. april: KONFIRMANTLEIR

21.-24 april: DUGNAD. Info 484 43 975/ ente.daan@gmail.com

Søndag 24. april: MENIGHETSDAG Hamar og Mjøsområdet-

Menneskevielsenshandling kl.10.00 og barnehandling kl. 11.00.

Torsdag 26. mai/Kristi himmelfartsdag: MENIGHETSDAG Hamar og Mjøsområdet-

Menneskevielsenshandling kl.10.00 og barnehandling kl.11.00.

Kristi himmelfarts helgen: Privat arrangement

Søndag 12.juni-torsdag 16.juni: NORDISK SYNODE

9.-12. juni :DUGNAD. Info Daan Ente 48443975

Søndag 12. juni: MENIGHETSDAG Hamar og Mjøsområdet-

Menneskevielselsenshandling kl.10.00 og barnehandling kl.11.00.

Onsdag 29. juni- torsdag 7. juli: BARNELEIR

Det ønskes velkommen til sommerleir 2022 for barn i alderen 9 til 14 år. Lederne på leiren er ungdommer og de fleste av dem har selv vært på leir. Barna blir delt inn i grupper etter alder. De voksne lederne sørger for mat og renhold. Dagene fylles med sang og lek, samlinger med fortelling, praktiske oppgaver og turer. Nye vennskap knyttes og gamle vennskap fornyes. Prisen for leiren er 3000,- per barn. Moderasjon kan gis. Reisen til Olsby må dekkes selv.

For nærmere opplysninger og påmelding: Siri Schulze-Florey, 476 00 635/ siris-f@hotmail.com

9.-18 juli: UNGDOMSLEIR

For påmelding og info, kontakt Daan Ente, 484 43 975/ ente.daan@gmail.com

SE vedlagde brosjyre for ungdomsleir 2021/2022

20.-25. juli: SOPHIA SOMMER STEVNE Med Harry Salman og Ingrid Mary Fraser. Info: ingridfraser1@admin.com

23.-25. august: 6. klasse av Steinerskolen på Hedemarken, har skogbruks praksis.

26.-28. august: DUGNAD, info Daan Ente 48443975

Søndag 28.august: MENIGHETSDAG Hamar og Mjøsområdet.

Menneskevielsenshandling kl.10.00 og Barnehandlig KL.11.00.

LØRDAG!!! 24. september: MENIGHETSDAG Hamar og Mjøsområdet.

3.-6. oktober: 9. klasse av Steinerskolen på Hedemarken, har skogbruks praksis.

Søndag 16. oktober: MENIGHETSDAG Hamar og Mjøsområdet

21.-23. oktober: KONFIRMANTLEIR

Søndag 20.november: MENIGHETSDAG Hamar og Mløsområdet

Søndag 18. desember: MENIGHETSDAG Hamar og Mjøsområdet (Ev. på Vardeberg!!!)