Olsby Gård

olsby_for_skoleklasser_liten_forsideOlsby gård for skoleklasser

VINTERSTENGT !! TAKK FOR I ÅR. Vi håper at det blir mulig med vanligt aktivitetsnivå i 2021. Følg med på nettsiden til vår.

Aktivitetskalender for Olsby 2020

01. Januar – 15.mars : Vinterstengt

08. – 10. mai : Styremøte og brannvernsmøte
Menneskevielsen Handling lørdag kl 10:00.

28.-30.  Mai. : Dugnad og videre samtale iht. handlingsplan.
Menneskevielsen Handling lørdag kl 10:00. Søndagshandling for barn.

22.-28. juni : Dugnad
Arbeidet fortsetter. Kontaktperson : Daan Ente (ente.daan@gmail.com) Telefon 4844 3975
23. Juni : Sankt hans aften på Olsby.
Bål hvis været og myndighetene tillater det.
24. Juni : Meneskevielsens handling kl 10. Barnehandling kl 11.

18. – 19. September : Vaskedugnad
Menneskevielsen Handling lørdag kl 10:00. Søndagshandling for barn. Kontaktperson : Daan Ente (ente.daan@gmail.com) Telefon 4844 3975

09. – 11. Oktober : Konfirmantleir
Kontaktpersoner : Kristine Høyland (krishoei@online.no) og Daan Ente (ente.daan@gmail.com) Telefon 4844 3975

23. – 24. Oktober : Dugnad
Arbeidet fortsetter. Menneskevielsen Handling lørdag kl 10:00. Søndagshandling for barn.  Kontaktperson : Daan Ente (ente.daan@gmail.com) Telefon 4844 3975

01. November – 31. Desember : Vinterstengt