Olsby Gård

Se her om byggeplaner styret utreder og innsamlingen på spleis.no:

olsby_for_skoleklasser_liten_forsideOlsby gård for skoleklasser

Aktivitetskalender for Olsby 2021

Alle aktiviteter i Pinse helgen utgår desverre! Dette pga. den akute Covid 19 situasjon i Stange kommune.   GOD PINSE til alle!

20. mai – 23. mai: DUGNAD. info: ente.daan@gmail.com / 484 43 975.

Fredag 21. mai, kl. 20.00: Innledning til samtale om Kristi himmelfart “Den store forvandlingen”, ved Daan.

Lørdag 22. mai, Pinseaften: Menneskevielsens handling og Barnehandling (kl.10.00 og kl.11.00) Med bål, kaffe/kake, sang og fortelling!

17. juni – 20. juni: DUGNAD. info: ente.daan@gmail.com / 484 43 975.

Lørdag 19. juni: Menneskevielsens handling og Barnehandling (kl.10.00 og kl.11.00) Med bål, kaffe/kake, sang og fortelling! 

30. juni – 7. juli: BARNELEIR (forberedelser f.o.m. 25. juni )
Vi ønsker velkommen til sommerleir 2021 for barn i alderen 9 til 14 år. 
Lederne på leiren er ungdommer og de fleste av dem har selv vært barn på leir.
Barna blir delt inn i grupper etter alder. De voksne lederne sørger for mat og renhold.
Dagene fylles med sang og lek, samlinger med fortelling, praktiske oppgaver og
turer. Nye vennskap knyttes og gamle vennskap fornyes.
Prisen for leiren er 2500,- pr barn. Moderasjon kan gis. Reisen til Olsby må dekkes
selv.
For nærmere opplysninger og påmelding:
Siri Schultze-Florey, 47600635, siris-f@hotmail.com.

9. juli – 18. juli: UNGDOMSLEIR
For påmelding og info, kontakt Daan Ente, ente.daan@gmail.com / 484 43 975

Se vedlagde brosjyre for ungdomsleir 2021:


21.-26. juli: Sophia sommer stevne: Med Harrie Salman og Ingrid Mary

“Å VÅKNE TIL FELLESKAPETS HJERTE GJENNOM LIVETS TRE”

Fraser. Info: ingridfraser1@gmail.com

13.-15. august: KONFIRMANTLEIR

15.-17. oktober: KONFIRMANTLEIR

MENIGHETSDAGER HAMAR OG MJØSOMRÅDET: lørdag 28. august og følgende søndager: 19. september, 24. oktober, 21. november og 19. desember.

DUGNADER: 26.-29. august, 16.-19. september, 21.-24. oktober.