Olsby Gård

olsby_for_skoleklasser_liten_forsideOlsby gård for skoleklasser

11. – 14. september
Skogspraksis (Steinerskolen på Hedmarken, 9.kl)

18. -22. september
Skogspraksis (Steinerskolen på Hedmarken, 6.kl)

13. – 15. Oktober
Reservert (Kristensamfunnet. Konfirmasjonsleir)

20.- 22. Oktober
Reservert (Kristensamfunnet. Konfirmasjonsleir)

01. November – 31. Desember 2017
Vinterstengt