Olsby Gård

Se her om byggeplaner styret utreder:

olsby_for_skoleklasser_liten_forside

Olsby gård for skoleklasser

AKTIVITETSKALENDER FOR OLSBY GÅRD 2022


Søndag 23. januar: MENIGHETSDAG Hamar og Mjøsområdet-

Menneskevielsenshandling kl.10.00 og barnehandling kl.11.00, på Vardebergvegen 27!

Søndag 20. februar: MENIGHETSDAG Hamar og Mjøsområdet-

Menneskevielsenshandling kl. 10.00 og barnehandling kl.11.00, på Vardebergvegen 27!

17.-20.mars: DUGNAD. Info 484 43 975/ ente.daan@gmail.com

Søndag 20. mars: MENIGHETSDAG Hamar og Mjøsområdet-

Menneskevielsenshandling kl. 10.00 og barnehandling kl.11.00, på Olsby!

1.-3. april: KONFIRMANTLEIR

21.-24 april: DUGNAD. Info 484 43 975/ ente.daan@gmail.com

Søndag 24.april: MENIGHETSDAG Hamar og Mjøsområdet-

Menneskevielsenshandling kl.10.00 og barnehandling kl. 11.00.

12.-15. mai: DUGNAD, Info 484 43 975/ ente.daan@gmail.com

Søndag 15. mai: MENIGHETSDAG Hamar og Mjøsområdet-

Menneskevielsenshandling kl.10.00 og barnehandling kl.11.00.

16.-19 juni: DUGNAD, Info 484 43 975/ ente.daan@gmail.com

Søndag 19. juni: MENIGHETSDAG Hamar og Mjøsområdet-

Menneskevielselsenshandling kl.10.00 og barnehandling kl.11.00.

Onsdag 29. juni- torsdag 7. juli: BARNELEIR

Det ønskes velkommen til sommerleir 2022 for barn i alderen 9 til 14 år. Lederne på leiren er ungdommer og de fleste av dem har selv vært på leir. Barna blir delt inn i grupper etter alder. De voksne lederne sørger for mat og renhold. Dagene fylles med sang og lek, samlinger med fortelling, praktiske oppgaver og turer. Nye vennskap knyttes og gamle vennskap fornyes. Prisen for leiren er 3000,- per barn. Moderasjon kan gis. Reisen til Olsby må dekkes selv.

For nærmere opplysninger og påmelding: Siri Schulze-Florey, 476 00 635/ siris-f@hotmail.com

9.-18 juli: UNGDOMSLEIR

For påmelding og info, kontakt Daan Ente, 484 43 975/ ente.daan@gmail.com

SE vedlagde brosjyre for ungdomsleir 2021/2022

19.-23. juli: SOPHIA SOMMER STEVNE Med Harry Salman og Ingrid Mary Fraser. Info: ingridfraser1@gmail.com

29. august- 1.september: NORDISK SYNODE