Støtteforeningen


STØTTEFORENINGEN OLSBY

Støtteforeningen Olsby har som formål å støtte driften av Kristensamfunnets leirsted på Olsby gård. Støtteforeningen arbeider for å legge de praktiske forhold til rette for Kristensamfunnets kulturelle og religiøse impulser gjennom stevner og leirer på Olsby.

Når vi nå ser tilbake på 25 års drift av Olsby, ser vi samtidig fremover. Stedet må pleies som form for å kunne fylles med innhold, med mennesker. Det er vårt store håp og ønske at Olsby kan få fortsette å stå som en verdifull og levende møteplass for unge mennesker i årene som kommer.

Olsby er under omfattende rehabilitering for å kunne tilfredsstille de offentlige krav som kreves og for å kunne fortsette driften som leirsted. Stedet er nettopp oppdatert med et topp moderne storkjøkken. Flere arbeidsprosjekter står for tur. Olsby er avhengig av både praktisk hjelp også økonomisk støtte for arbeidet som drives på stedet.

Som støttemedlem av Støtteforeningen Olsby kan du bidra økonomisk til arbeidet på Olsby. Den årlige medlemskontingenten er pr. dags dato på kr. 400,- Som støttemedlem vil du også motta ”Olsbybladet” som forteller om livet på og rundt Olsby. Støtteforeningen har gjennom mange år vært et svært viktig grunnlag for driften av Olsby gård som leirsted. Vi trenger flere medlemmer! Det er også mulig å støtte driften med engangsbidrag eller gaver.

Vår henvendelse går til alle dem som måtte føle seg tiltrukket av den impuls vi står som en del av. Enhver form for hjelp, både økonomisk eller praktisk tas imot med glede.

STØTTEFORENINGEN OLSBY
konto: 1254.05.02275
stotteforeningen@olsby.org