Stiftelsen


STIFTELSEN OLSBY

Stiftelsen Olsby har som formål å erverve og drive Olsby Gård som grunnlag for Kristensamfunnets leirvirksomhet og øvrige kulturelle og religiøse virksomhet. (Jf. formålsparagraf § 2.). Stiftelsens inntekter erverves gjennom bidrag fra Støtteforeningen Olsby, dugnadsinnsats, leiravgifter og leieinntekter. Disse inntektene går uavkortet til driften av stedet i henhold til formålsparagrafen.

Styret i Stiftelsen Olsby representerer stiftelsen utad og har ansvaret for at det som vedkommer denne blir forvaltet på en tilfredsstillende måte.

Styret består av :Anne-Marit Bårdseth, styreleder
Daan Ente, nestmedlem
Øystein Løvlie, styremedlem
Ida Therese Severud, varamedlem
Marit Blix, varamedlem

Sammenfattende er Stiftelsen Olsby er den ”juridiske person” som eier og driver Olsby Gård i samsvar med den norske stiftelsesloven og forvalter utleie av stedet for annen aktivitet og virksomhet (se utleie).

olsby_ill_av_ingunn