Byggeplaner


Kongspartvegen 737 og 739, 2337 Tangen
info@olsby.org
Konto nr. 1822.37.07218
Aller først: En stor og hjertelig takk til alle trofaste givere! Beløpet dere sender inn, enten det
er månedsbeløp, engangsbeløp – stort eller lite – er varme gaver som gir styret i stiftelsen
Olsby kraft og mot til å arbeide videre med utviklingen av Olsby gård!
Pr. 03.11 står det kr. 276.330,- på Olsby sin gavekonto – det er helt fantastisk!
Hvordan går det med byggeplanene på Olsby?
Byggetegningene er klare og byggesøknad sendes til Stange kommune i disse dager!
Etter flere innspill og runder med forskjellige brukere av Olsby gård, kan styret for stiftelsen
Olsby nå si at de endelige byggetegningene er klare! Arkitekt Jakob Slettevold har tegnet to
hytter med til sammen 40 sengeplasser. Hytte nr. 1 har tre soverom med 8 senger i hvert rom,
mens hytte nr. 2 vil ha to rom med 8 sengeplasser hver. Se tegninger lenger ned!

Hvorfor er det nødvendig med nye overnattingshytter på Olsby?
OLSBY LEIRSTED ble i 2017 klassifisert av Hedmarken brannvesen som særskilt
brannobjekt, en vanlig praksis også på skoler der vern mot brann, eksplosjoner og ulykker og
brannvesenets redningsoppgaver er beskrevet. Ved tilsynet samme år hadde det blitt avdekket
omfattende avvik i forbindelse med brannsikkerheten, og en brannteknisk tilstandsvurdering
av alle bygg var påkrevet.
Flere av overnattingsbyggene på Olsby var gamle uthus ombygd til soverom. En oppgradering
av denne bygningsmassen til en godkjent brannteknisk standard, ville bl.a. innebære
sprinkling av alle rom, noe som var helt utelukket. Styret så på flere muligheter for
brannsikring av disse byggene uten sprinkling, men dette lot seg ikke gjøre uten omfattende
endringer og enorme kostnader.
Ideen om NYBYGG vokste frem. Tanken var å bygge soveplasser som kunne inspirere flere
grupper til overnatting, også voksne. Perspektivet var langsiktig: Olsby trenger å øke
kapasiteten på overnatting! Gode fasiliteter kan tiltrekke seg nye grupper til kurs,
seminarvirksomhet og utleie. Snekkerbua, Fugleburene og Markhus/Århus er revet, for å gi
plass til to nybygg.

OLSBY GÅRD ligger som et smykke og et ørnerede på Tangenhalvøya, en drøy kilometer
opp fra Kongspartvegen. En eventyrskog med gamle bosettinger, et rikt fugle, dyre –og
planteliv på den om lag 120 mål store eiendommen gir næring til plassens magiske stemning.
Med nærhet til Steinerskolen og de biodynamiske gårdene på Hedmarken, strategisk plassert
mellom Hamar og Gardermoen, fremstår gården i dag som en livsnødvendig og livskraftig
organisme, med et stort potensial!
Fra 1960 – årene og frem til 1985 ble Olsby drevet som en biodynamisk gård, av Kåre og
Hedvig Godager. I 1985 ble gården solgt rimelig til Kristensamfunnet, som på den tiden var
på leting etter et nytt sted for sin nordiske leirvirksomhet. Gården er formelt tilknyttet
Kristensamfunnet i Norge, men drives som en egen stiftelse – Stiftelsen Olsby.

PÅ OLSBY KAN JEG VÆRE MEG SELV. Barn, unge og voksne uttrykker dette – gang på
gang! Hva betyr det å kunne være seg selv? Eldre ledere og voksne beskriver den magiske
følelsen av å være unge igjen, hver gang de møtes på Olsby: Å komme inn i «Olsbyboblen»
der alle utfolder seg, trives og får frem det beste i hverandre! Mange snakker om Olsbyånden
som noe unikt som bare oppstår der. Biografisk har gården i 37 år vært tilknyttet
Kristensamfunnet. Det betyr at Olsby, samme år som Kristensamfunnet i verden har 100 –
årsjubileum- i høst er inne i sin andre måneknute! Dette gir muligheten til at organisasjonen
og stedet nå kan fornye seg og ta steg for å virkeliggjøre sine urimpulser: Nemlig nettopp å
være stedet hvor alle kan få være seg selv! Til dette kan alle bidra som føler forbindelsen med
impulsen og Olsby.

TIDEN vi er inne i, er preget av store endringer og mye usikkerhet og uro – for klima, natur,
totalitære styresett og menneskelige ødeleggelser gjennom krig og flukt. Det
mellommenneskelige feltet er også truet gjennom økt polarisering og fremmedgjøring. Slik vi
opplever det, kan de direkte, menneskelige møtene som skjer på Olsby, i trygghet og åpenhet,
bidra til håp og nye initiativer. Fornyelsen av Olsby gård gjennom bygging av de nye
overnattingshyttene, kan på den måten gi et viktig bidrag til gården som møteplass og gi
inspirasjon for tiden fremover.

For å kunne realisere byggingen av de nye overnattingshyttene vil stiftelsen Olsby søke
om økonomisk støtte fra flere hold. Den totale kostnaden er beregnet til 3, 5 millioner,
og egenkapitalen til stiftelsen er i underkant av 1 million.
Viktige bidrag til finansieringen er fortsatt gavepenger. Det må større beløp til for å få
prosjektet i havn – alle monner drar og vi er takknemlige for ALLE bidrag!
Benytt Olsby sin gavekonto 1822.37.07218

Mange og varme hilsener!
For stiftelsen Olsby, Daan Ente, Marit Johanna Blix og Anne-Marit Bårdseth

HER LIGGER TEGNINGER FOR DE PLANLAGDE OVERNATTINGSHYTTER: