Barne- og ungdomsleir


Onsdag 28. juni- torsdag 6. juli: BARNELEIR

Det ønskes velkommen til sommerleir 2023 for barn i alderen 9 til 14 år. Lederne på leiren er ungdommer og de fleste av dem har selv vært på leir. Barna blir delt inn i grupper etter alder. De voksne lederne sørger for mat og renhold. Dagene fylles med sang og lek, samlinger med fortelling, praktiske oppgaver og turer. Nye vennskap knyttes og gamle vennskap fornyes. Prisen for leiren er 3000,- per barn. Moderasjon kan gis. Reisen til Olsby må dekkes selv.

For nærmere opplysninger og påmelding: Siri Schulze-Florey, 476 00 635/ siris-f@hotmail.com

Lørdag 8.- Mandag 17. juli: UNGDOMSLEIR

For påmelding og info:

Daan Ente, 484 43 975/ ente.daan@gmail.com

Svenn Olav Kalvø, 917 33 333/ svennolav@gmail.com

Se brosjyre for ungdomsleir 2023: