Stiftelsen

STIFTELSEN OLSBY

Stiftelsen Olsby har som formål å erverve og drive Olsby Gård som grunnlag for Kristensamfunnets leirvirksomhet og øvrige kulturelle og religiøse virksomhet. (Jf. formålsparagraf § 2.). Stiftelsens inntekter erverves gjennom bidrag fra Støtteforeningen Olsby, dugnadsinnsats, leiravgifter og leieinntekter. Disse inntektene går uavkortet til driften av stedet i henhold til formålsparagrafen.

Styret i Stiftelsen Olsby representerer stiftelsen utad og har ansvaret for at det som vedkommer denne blir forvaltet på en tilfredsstillende måte.

Styret består av :Anne-Marit Bårdseth, styreleder
Rune Lilleaas, nestleder
Daan Ente, styremedlem
Øystein Løvlie, styremedlem
Ida Therese Severud, varamedlem
Marit Blix, varamedlem

Sammenfattende er Stiftelsen Olsby er den ”juridiske person” som eier og driver Olsby Gård i samsvar med den norske stiftelsesloven og forvalter utleie av stedet for annen aktivitet og virksomhet (se utleie).

olsby_ill_av_ingunn