Barneleir

Kristensamfundets Nordiska barnläger På Olsby Gård,
1 – 10 juli 2017

Välkommen till årets barnläger, för kärt återseende och för nya möten!

Det blir morgon- och kvällssamlingar, grupparbete, intressegrupper, berättelse, lek, sång, musik och Söndagshandlingen för barnen.

Lägret riktar sig till barn födda 2007-2003. Anmäl bara barn som kan delta från början till slut och som trivs i stora grupper.
Det måste gå att nå föräldrar eller andra ansvariga under lägertiden. Antal deltagare är begränsat till 60. Var därför rask/snabb med er anmälan.
Äldre barn, det vill säga ungdomar, är välkomna att anmäla sig till ungdomslägret, alternativt anmäla intresse att vara med som ledare på barnlägret till Elisabeth Geiger (se E-postadress nedan). Ungdomar födda 2002 som önskar vara med som ledare i år, men inte varit på Olsby förut, rekommenderas att vänta till sommar 2018.

Carl van der Weyden, Felix Nieriker, Elisabeth Geiger och Siri Schultze-Florey kommer att ha det samlade ansvaret med hjälp av ett antal unga vuxna från hela Skandinavien.
E-postadresser:
Carl van der Weyden: carl.weyden@gmail.com,
Felix Nieriker: felix.nieriker@gmail.com
Elisabeth Geiger: geiger.elisabeth@gmail.com,
Siri Schultze-Florey: ssf@kristensamfunnet.no

Anmäl senast 24 maj 2017. Ett ledarmöte kommer att äga rum på Olsby Gård på Kristi himmelfärdshelg (25-28 maj) där vi planerar sommarens läger. Till dess vill vi gärna veta vilka barn som vill komma. Det underlättar för oss när gruppindelning och mycket annat ska planeras.

Bekräftelse om plats med närmare information samt faktura kommer att sändas ut under maj månad.

För anmälan till barnlägret: du öppnar formuläret genom att klicka på länken. Fyll i så fullständigt som möjligt och sänd iväg det, ”Submit”.
Till formuläret för anmälan: här>

Vi kommer att sända ut faktura under maj månad . Lägeravgiften är NOK/SEK 3 850:- för det första barnet och NOK/SEK 3 000:- för syskon. Inbetalningsfristen är 30 juni 2017 För barn från Sverige tillkommer tågresa, ca 600 SEK.