Leir

Barneleir 2021: 30. juni-7. juli
Vi ønsker velkommen til sommerleir 2021 for barn i alderen 9 til 14 år. Dato for
leiren er 30. juni til 7. juli.
Lederne på leiren er ungdommer og de fleste av dem har selv vært barn på leir.
Barna blir delt inn i grupper etter alder. De voksne lederne sørger for mat og renhold.
Dagene fylles med sang og lek, samlinger med fortelling, praktiske oppgaver og
turer. Nye vennskap knyttes og gamle vennskap fornyes.
Prisen for leiren er 2500,- pr barn. Moderasjon kan gis. Reisen til Olsby må dekkes
selv.
For nærmere opplysninger og påmelding:
Siri Schultze-Florey, 47600635, siris-f@hotmail.com.

Ungdomsleir 2021: 9. juli-18 juli

For påmelding og info, kontakt Daan Ente: ente.daan@gmail.com/ 484 43 97

Se vedlagde brosjyre: