Category Archives: Blog

Nye utedusjer

Nye utedusjer er under etablering nå. Rørleggeren kom i dag og
jobber med den biten. Dusjene vil snart være ferdig til å brukes.

utedusj